Jak uchazeč prokáže svou způsobilost v 1. VS SIGMA DC3 (SHUV), jak mám začít?

Hlavní uchazeč i další účastník prokazuje svou způsobilost v 1. VS SIGMA DC3 (SHUV) samostatně na formuláři Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant. Každý uchazeč musí toto čestné prohlášení odeslat ze své datové schránky do datové schránky TA ČR do 14. 12. 2022 (čestné prohlášení můžete zasílat po celou dobu, kdy běží soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů).

Uchazeči dále musí dodržovat povinnost stanovenou Zákonem o účetnictví na zveřejnění účetních závěrek za roky 2018, 2019, 2020, ze kterých TA ČR kontroluje, zda uchazeč není podnikem v obtížích nebo správné zvolení typu uchazeče.

Dále uchazeči musí být zapsaní v evidenci skutečných majitelů. Pokud uchazeč není zapsán v evidenci skutečných majitelů do termínu konce soutěžní lhůty, tedy do 14. 12. 2022, nepřijme TA ČR návrh projektu do veřejné soutěže.

SHRNUTÍ:

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2250
Datum přidání:
2022-10-26 10:17:43
Zobrazení:
57
Hodnocení (Hlasy):
(0)