Jaké jsou podmínky v podprogramu 2 s ohledem na financování z Národního plánu obnovy?

Podpořené projekty v podprogramu 2 kromě podmínek financování programu musí splňovat specifické podmínky Národního plánu obnovy (NPO), mezi kterými jsou:

  • Dodržování zásady „významně nepoškozovat“:
  • DPH není způsobilý výdaj:
    • Do způsobilých nákladů nelze zahrnout daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Rozpočet v návrhu projektu musí být plánován bez daně. Omezení se týká jak těch, co jsou plátci daně z přidané hodnoty, tak těch, co nejsou plátci daně z přidané hodnoty. Při plánování projektu a sestavování (institucionálního) rozpočtu projektu musí uchazeči počítat kvůli nezpůsobilosti DPH s vyšší mírou finanční spoluúčasti.
  • Vyloučení střet zájmů:
    • Každý uchazeč musí identifikovat „zainteresované osoby na straně uchazeče“ a prohlásit, že podáním ani následnou realizací projektu nevznikne u uchazeče střet zájmů ve smyslu článku 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1046 ze dne 18. července 2018.
  • Plnění povinné publicity:
    • Příjemce finanční podpory bude během realizace projektu zodpovídat za informování veřejnosti o tom, že projekt byl spolufinancován TA ČR v rámci Národního plánu obnovy a bude povinen dodržovat podmínky vizuální identity uveřejněnými na webových stránkách poskytovatele, a též v souladu s podmínkami vizuální identity stanovenými v Metodickém pokynu pro publicitu a komunikaci pro Národní plán obnovy na období 2021–2026.

Podrobnosti článku

ID článku:
2241
Kategorie:
Datum přidání:
2022-07-12 08:10:57
Zobrazení:
40
Hodnocení (Hlasy):
(2)