Jak uchazeč prokáže svou způsobilost v 5. VS THÉTA?

Hlavní uchazeč i další účastník prokazuje svou způsobilost v 5. VS THÉTA samostatně na formuláři Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant. Každý uchazeč musí toto čestné prohlášení odeslat ze své datové schránky do datové schránky TA ČR do 27. 7. 2022 (čestné prohlášení můžete zasílat po celou dobu, kdy běží soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů).

Uchazeči dále musí dodržovat povinnost stanovenou Zákonem o účetnictví na zveřejnění účetních závěrek za roky 2018, 2019, 2020, ze kterých TA ČR kontroluje, zda uchazeč není podnikem v obtížích nebo správné zvolení typu uchazeče.

Dále uchazeči musí být zapsaní v evidenci skutečných majitelů. Pokud uchazeč není zapsán v evidenci skutečných majitelů do termínu konce soutěžní lhůty, tedy do 27. 7. 2022, nepřijme TA ČR návrh projektu do veřejné soutěže.

 

SHRNUTÍ:

Podrobnosti článku

ID článku:
2232
Datum přidání:
2022-06-02 15:32:38
Zobrazení:
9
Hodnocení (Hlasy):
(0)