V rámci nepřímých nákladů je v 6. VS a v 7. VS TREND, PP1 stanovena jen jediná metoda a to flat rate ve výši 20 % a není možnost full costu, nejedná se o chybu?

O chybu se nejedná. Pro 6. VS a 7. VS TREND, PP1 byla stanovena pro vykazování nepřímých nákladů pouze metoda flat rate a to do výše 20 %. Smlouva o poskytnutí podpory konkrétně čl. 4 Specifické podmínky odst. 4 upravuje Všeobecné podmínky a to takto: " V čl. 18 odst. 6 písm. b) Všeobecných podmínek se snižuje flat rate do maximální výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů projektu daného příjemce v příslušném roce. Nepřímé náklady projektu se tedy nepočítají z nákladů na subdodávky. Takto vykázané nepřímé náklady se nemusí dokládat patřičnými účetními doklady, dokládá se však celková výše nepřímých nákladů příjemce (musí být vyšší než částka nepřímých nákladů vykázaných v projektu).

Podrobnosti článku

ID článku:
2212
Datum přidání:
2022-05-04 14:29:50
Zobrazení:
25
Hodnocení (Hlasy):
(0)