Jaké jsou povinné přílohy návrhu projektu v 7. VS TREND, PP1?

Uchazeči v 7. VS TREND, PP1 musí v do návrhu projektu v ISTA vložit 4 vyplněné povinné přílohy:

  • Příloha č. 1 – Osnova představení projektu - musí obsahovat podrobný popis vlastního řešení; je nutné dodržet strukturu včetně číslování a pojmenování kapitol; vkládá se ve formátu PDF do návrhu projektu v ISTA do kap. 3 Představení projektu
  • Příloha č. 2 – Vzorová osnova marketingové studie - osnova může být přizpůsobena charakteru projektu a jeho výsledků; vkládá se ve formátu PDF do návrhu projektu v ISTA do kap. 3 Představení projektu
  • Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů - stručná tabulka s plánovanými ekonomickými přínosy projektu; tabulku upravte, aby odpovídala rokům, které následují po roce, ve kterém bude váš projekt ukončen; vkládá se ve formátu XLXS do návrhu projektu v ISTA do kap. 3 Představení projektu
  • Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ - musí obsahovat vyjádření k 6 environmentálním cílům a zdůvodnění, že výsledky projektu budou na úrovni uplatňování technologicky neutrální; vkládá se ve formátu PDF do návrhu projektu v ISTA do kap. 3 Představení projektu
    • příloha byla k 6. 5. 2022 aktualizována o textové pole zdůvodnění projektu u environmentálního cíle 1. Zmírňování změny klimatu, uchazeči musí vyplnit zdůvodnění u všech 6 environmentálních cílů

Podrobnosti článku

ID článku:
2209
Datum přidání:
2022-05-04 14:20:37
Zobrazení:
13
Hodnocení (Hlasy):
(0)