V ISTA v návrhu projektu podávaném do veřejné soutěže se automaticky nahrané údaje v tabulce finančních ukazatelů v kap. 2 nenačetly nebo nejsou správné. Jak mám postupovat? Lze data opravit?

Informace se do návrhu projektu podávaném do dané veřejné soutěže v ISTA generují z veřejně dostupných rejstříků. Pokud máte zveřejněné účetní závěrky ve zkráceném rozsahu nebo ve formátu, který není strojově čitelný, nebo je nemáte zveřejněné, do ISTA se nenahrají.

Data o finančních ukazatelích uchazečů se do ISTA nahrávají ze služby Magnus Web, od společnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., která má data v dobře čitelné podobě a přebírá je přímo z obchodního rejstříku. V případě, že potřebujete údaje upravit, můžete kontaktovat přímo Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s. na emailové adrese podpora.cz@dnb.com, na které jsou tyto žádosti běžně řešené. Po doplnění údajů do Magnuss Webu, musíte uchazeče z návrhu projektu v ISTA odstranit a následně znovu přidat, čímž ale přijdete o všechna data, která jsou k danému uchazeči vyplněna (např. řešitelský tým a finanční plán uchazeče). Úpravu doporučujeme spíše s ohledem na podání budoucích návrhů projektů. Pro účely podání tohoto návrhu projektu stačí data okomentovat v poli “Komentář k automaticky vyplněným údajů” pod tabulkou finančních ukazatelů.

Tabulka finančních ukazatelů je informativního charakteru, její nevyplnění nebo chybně načtené údaje nebrání podání návrhu projektu. Pokud byl subjekt jako podnik v obtížích identifikován, ale existují důvody, proč jím není, doporučujeme toto okomentovat v návrhu projektu. V návrhu projektu je dále možnost vyplnit Finanční údaje uchazeče za rok, který je ve finančních ukazatelích v ISTA kap. 2 nepovinný (případně do příloh návrhu projektu přiložit účetní závěrku za nepovinný rok s dodejkou o odeslání na rejstříkový soud) a pod tabulkou v Komentáři uvést důvody, proč byl subjekt označen jako podnik v obtížích. Uchazeče, které ISTA identifikuje jako podnik v obtížích posuzuje externí odborný hodnotitel během hodnoticího procesu (formální kontrola). Návrh projektu s daným uchazečem podat můžete, avšak výsledek hodnocení nelze předjímat.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) definoval jednotlivá kritéria dle čl. 2 odst. 18 Nařízení, která jsou dostupná ZDE a dle nich je možné provést samo hodnocení před podáním návrhu projektu do veřejné soutěže.

Avšak TA ČR upozorňuje, že definice a výpočet stanovený pro identifikaci PVO se nezakládá na subjektivním hodnocení hospodaření firmy (doslovně „Evropská komise v aktuálně účinných předpisech definovala podnik v obtížích v zájmu vyšší objektivity pomocí tzv. „tvrdých“ kritérií, které by neměly umožňovat subjektivní posouzení), ale vychází z Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. obecné nařízení o blokových výjimkách. Veřejná soutěž se vyhlašuje dle ZPVV a musí být v souladu s Rámcem, Nařízením a s Rozpočtovými pravidly, dle pravidel není možné, aby byl způsobilým uchazečem subjekt, který je PVO dle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) a čl. 2 odst. 18 Nařízení.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2200
Datum přidání:
2022-05-03 16:36:08
Zobrazení:
239
Hodnocení (Hlasy):
(0)