V ISTA v podávaném návrhu projektu se automaticky nahrané údaje v tabulce finančních ukazatelů v kap. 2 nenačetly nebo nejsou správné. Jak mám postupovat? Lze data opravit?

Informace se do návrhu projektu do ISTA generují z veřejně dostupných rejstříků. Pokud máte zveřejněné účetní závěrky ve zkrácené rozsahu nebo ve formátu, který není strojově čitelný, nebo je nemáte zveřejněné, do ISTA se nenahrají.

Tabulka finančních ukazatelů je informativního charakteru, její nevyplnění nebo chybně načtené údaje nebrání podání návrhu projektu. Pokud byl subjekt jako podnik v obtížích identifikován, ale existují důvody, proč jím není, doporučujeme toto okomentovat v návrhu projektu. Subjekt může přiložit záruky o tom, že podnikem v obtížích není. V návrhu projektu je dále možnost vyplnit Finanční údaje uchazeče za rok, který je ve finančních ukazatelích v ISTA kap. 2 nepovinný (případně do příloh návrhu projektu přiložit účetní závěrku za nepovinný rok podepsanou statutárním zástupcem v případě, že ještě není zveřejněna) a pod tabulkou v Komentáři uvést důvody, proč byl subjekt označen jako podnik v obtížích. Uchazeče, které ISTA identifikuje jako podnik v obtížích posuzuje externí odborný hodnotitel během hodnoticího procesu (formální kontrola). Návrh projektu s daným uchazečem podat můžete, avšak výsledek hodnocení nelze předjímat.

Přikládám odkaz na dokument, podle kterého lze spočítat, zda podnik v obtížích je či není. Posouzení subjektu, zda je či není podnikem v obtížích během soutěžní lhůty, je na samotných uchazečích, kteří daný návrh projektu do veřejné soutěže podávají. TA ČR hodnotí prokázání způsobilosti uchazečů až během formální kontroly (po skončení soutěžní lhůty), nikoliv během samotné soutěžní lhůty.

Veřejná soutěž se vyhlašuje dle ZPVV a musí být v souladu s Rámcem, Nařízením a s Rozpočtovými pravidly, dle pravidel není možné, aby byl způsobilým uchazečem podnik, který je podnikem v obtížích dle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) a čl. 2 odst. 18 Nařízení.

Podrobnosti článku

ID článku:
2200
Datum přidání:
2022-05-03 16:36:08
Zobrazení:
183
Hodnocení (Hlasy):
(0)