Má 3. VS GAMA, PP2 v návrhu projektu stanovené nějaké povinné přílohy?

Ano, v každém návrhu projektu ve 3. VS GAMA, PP2 v informačním systému ISTA musí uchazeč přiložit Project proposal (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a vložit odkaz na video, které bude popisovat unikátnost, motivaci a odlišnost  návrhu projektu od stávajícího stavu na trhu.

Project proposal obsahuje závaznou osnovu návrhu projektu. Hlavní uchazeč musí dodržet strukturu včetně číslování a pojmenování kapitol. Rozsah finálního dokumentu je stanoven na maximálně deset stran formátu A4 (včetně úvodní strany). Při překročení rozsahu bude hodnotiteli bráno v úvahu prvních deset stran. Jedná se o věcnou část návrhu projektu, která musí být povinně přiložena k návrhu projektu ve formátu pdf. Bez doložení této přílohy nebude návrh projektu přijat do veřejné soutěže a bude vyřazen v rámci formální kontroly (Project proposal ani nebude dodatečně vyzýván). 

Video k představení návrhu projektu musí mít max. 1 minutu, ve které má být popsáno:

  • Co je váš produkt či služba a čím je unikátní.

  • Co je vaše motivace.

  • Jaká je cílová skupina a jak má produkt či služba potenciál ji oslovit.

  • Kdo jste a kolik čítá váš řešitelský tým lidí.

  • Jak plánujete produkt uvést na trh.

Požadovaná kvalita rozlišení je Full HD (1920×1080 px, 30–60 fps). Video musí být umístěno na YouTube nebo na jiném vhodném úložišti (bez hesla či nutnosti vyžádat si povolení k přístupu). Odkaz na video vložce v ISTA do záložky 3. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU a pole Project video presentation. Bez doložení funkčního odkazu nebude návrh projektu přijat do veřejné soutěže a bude vyřazen v rámci formální kontroly (video ani nebude dodatečně vyzýváno).

Podrobnosti článku

ID článku:
2118
Datum přidání:
2021-06-02 17:24:19
Zobrazení:
78
Hodnocení (Hlasy):
(0)