Je nutné aby každý projekt v 3. VS GAMA, PP2 vytvořil studii proveditelnosti? Je možné mít i další výsledky?

Ano, cílem každého návrhu projektu ve 3. VS GAMA, PP2 je vytvoření studie proveditelnosti, za účelem ověření technologické a ekonomické životaschopnosti inovace. Součástí studie proveditelnosti je i podnikatelský plán. 

V informačním systému ISTA se u návrhu projektu musí  zvolit minimálně jeden hlavní výstup/výsledek druhu O - ostatní výsledek, který zahrnuje studii proveditelnosti

Jiné druhy výstupů/výsledků definované v příloze č. 4 Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací je možné vložit pouze do dalších výstupů/výsledků. Pokud chcete dosáhnout i dalších výstupů/výsledků projektu musíte počítat s jejich dosažením v době realizace projektu.

Podrobnosti článku

ID článku:
2115
Datum přidání:
2021-06-02 17:23:09
Zobrazení:
33
Hodnocení (Hlasy):
(0)