V Common proposal jsou v tabulkách řádky pro spolufinancování na české straně uvedeny pouze jako “Private sources”. Znamená to, že česká strana může projekt spolufinancovat pouze z neveřejných zdrojů a to i v případě, že jde o výzkumnou organizaci?

Ne, projekt může být ve 3. veřejné soutěže programu DELTA 2 spolufinancován z ostatních zdrojů (v návrhu projektu nerozlišujeme, zda se jedná o zdroje veřejné či neveřejné), dle Zadávací dokumentace ale nesmí dojít ke kumulaci s jinou veřejnou podporou na stejné způsobilé výdaje – dvojímu financování. “Private sources” tak označují “Ostatní zdroje”.

Podrobnosti článku

ID článku:
2102
Kategorie:
Datum přidání:
2021-05-13 11:32:44
Zobrazení:
44
Hodnocení (Hlasy):
(1)