Jak určím intenzitu podpory např. pro střední podnik při vyplňování návrhu projektu v 4. VS TREND, PP2?

Maximální intenzita podpory na jeden projekt v 4. VS TREND, PP2 je 80 % celkových uznaných nákladů. Maximální intenzita podpory je stanovena vždy za celý projekt, tedy za všechny uchazeče v návrhu projektu dohromady. Dále je maximální intenzita podpory na uchazeče a tu určíte z tabulky v Zadávací dokumentaci na str. 13 a v Příloze č. II Rámce.

Z této tabulky např. plyne, že střední podnik může dosáhnout až 60 % intenzity podpory za předpokladu, že činnosti, kterými se bude podílet na řešení projektu, budou mít charakter průmyslového výzkumu. V případě, že tyto činnosti budou mít charakter experimentálního vývoje, střední podnik může dosáhnout pouze 35 % intenzity podpory. V případě, že činnosti budou mít charakter obou výzkumů, dojde k přepočtu intenzity podpory tohoto středního podniku dle převažující kategorie (tento přepočet provádí automaticky informační systém ISTA). Výše popsané platí za předpokladu, že nebude překročena maximální intenzita podpory na projekt 80 %.

To znamená, že jednotlivý subjekt (uchazeč – podnik, výzkumná organizace) může mít vyšší intenzitu podpory než je maximální intenzita podpory na projekt (která činí 80 %), avšak v součtu musí být maximální intenzita podpory na projekt 80 % zachována. V jednotlivých letech řešení projektu můžete přesáhnout maximální intenzitu podpory za uchazeče (80 %), ale celkově za projekt musí být intenzita podpory zachována.

Podrobnosti článku

ID článku:
2037
Datum přidání:
2021-03-16 17:35:33
Zobrazení:
33
Hodnocení (Hlasy):
(0)