Budou investiční náklady jako uznatelné náklady projektu v 4. VS TREND, PP2?

V 4. VS TREND, PP2 nepatří mezi způsobilé náklady investice. Způsobilost nákladů musí odpovídat článku 17 Všeobecných podmínek.

Je však možné uplatnění odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce období a podílu skutečného užití tohoto majetku pro řešení projektu, který nebyl pořízen z veřejných prostředků a není zahrnut do kategorie investice. Odpisy pak budou náležet do přímých nákladů projektu.

Podrobnosti článku

ID článku:
2035
Datum přidání:
2021-03-16 17:34:32
Zobrazení:
47
Hodnocení (Hlasy):
(0)