Jak uchazeč prokáže svou způsobilost v 11. VS TREND, PP2?

Hlavní uchazeč i další účastník prokazuje svou způsobilost v 11. VS TREND, PP2 samostatně na formuláři Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant. Každý uchazeč musí toto čestné prohlášení odeslat ze své datové schránky do datové schránky TA ČR do 22. 11. 2023 (čestné prohlášení můžete zasílat po celou dobu, kdy běží soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů).

Dále POUZE HLAVNÍ UCHAZEČ musí zaslat prostřednictvím datové schránky Čestné prohlášení za hlavního uchazeče, kterým prokáže, že v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti VaV v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč. Hlavní uchazeč musí toto čestné prohlášení odeslat ze své datové schránky do datové schránky TA ČR do 22. 11. 2023 (čestné prohlášení můžete zasílat po celou dobu, kdy běží soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů). Hlavní uchazeč může zaslat obě čestná prohlášení dohromady v jedné datové zprávě.

Uchazeči dále musí dodržovat povinnost stanovenou Zákonem o účetnictví na zveřejnění účetních závěrek za roky 2019, 2020, 2021, ze kterých TA ČR kontroluje, zda uchazeč není podnikem v obtížích nebo správné zvolení typu uchazeče.

Dále uchazeči musí být zapsaní v evidenci skutečných majitelů. Pokud uchazeč není zapsán v evidenci skutečných majitelů do termínu konce soutěžní lhůty, tedy do 22. 11. 2023, nepřijme TA ČR návrh projektu do veřejné soutěže.

SHRNUTÍ:

Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant;

Čestné prohlášení za hlavního uchazeče;

účetní závěrky za roky 2019, 2020, 2021 zveřejněné ve veřejném rejstříku;

zapsání v evidenci skutečných majitelů.

Podrobnosti článku

ID článku:
2028
Datum přidání:
2021-03-16 16:26:53
Zobrazení:
245
Hodnocení (Hlasy):
(2)