Jak uchazeč prokáže svou způsobilost v 9. VS TREND, PP2?

Hlavní uchazeč i další účastník prokazuje svou způsobilost samostatně na formuláři Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant. Každý uchazeč musí toto čestné prohlášení odeslat ze své datové schránky do datové schránky TA ČR do 11. 1. 2023 (čestné prohlášení můžete zasílat po celou dobu, kdy běží soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů).

Hlavní uchazeč dále zasílá ještě Čestné prohlášení za hlavního uchazeče, kterým prokazuje, že v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti VaV v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč. Toto čestné prohlášení zasílá prostřednictvím své datové schránky do datové schránky TA ČR do 11. 1. 2023 (čestné prohlášení můžete zasílat po celou dobu, kdy běží soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů).

Všichni uchazeči, kterým zákon tuto povinnost ukládá, musí být zapsaní v evidenci skutečných majitelů. Pokud uchazeč není zapsán v evidenci skutečných majitelů do termínu konce soutěžní lhůty, tedy do 11. 1. 2023, nepřijme TA ČR návrh projektu do veřejné soutěže.

Dále uchazeči musí dodržovat povinnost stanovenou Zákonem o účetnictví na zveřejnění účetních závěrek za roky 2019, 2020 a 2021, ze kterých TA ČR kontroluje, zda uchazeč není podnikem v obtížích nebo správné zvolení typu uchazeče.

SHRNUTÍ:

Hlavní uchazeč: 

UPOZORNĚNÍ: Hlavní uchazeč může obě požadovaná čestná prohlášení zaslat najednou prostřednictvím své datové schránky.

Další účastník:

Podrobnosti článku

ID článku:
2028
Datum přidání:
2021-03-16 16:26:53
Zobrazení:
73
Hodnocení (Hlasy):
(0)