Jakým způsobem univerzita může spolufinancovat návrh projektu, vystupuje-li jako jediný uchazeč o podporu a jak se to dokládá?

 

Pokud je univerzita ve 4. veřejné soutěži programu THÉTA jediným uchazečem v návrhu projektu, musí být dodržena intenzita podpory na projekt 90 % (v případě podprogramu 1 a 3). Tedy v tomto případě musí univerzita zbylých 10 % (v případě podprogramu 1 a 3) dofinancovat z ostatních zdrojů (institucionální financování, vlastní příjmy apod., s vyloučením využití jiných účelově poskytnutých prostředků). Finance rozepíšete do jednotlivých nákladových položek v ISTA v kapitole 6. Finanční plán. ISTA hlídá překročení povolené intenzity podpory.  Původ ostatních zdrojů se rozepisuje v ISTA a je potřeba zdůvodnit, odkud (z jaké činnosti) pochází ostatní zdroje, které budou vloženy do projektu. Upozorňujeme, že v podprogramu 2 musí být minimálně jeden z uchazečů podnik, který výstupy/výsledky projektu uplatní v praxi.

Podrobnosti článku

ID článku:
2026
Datum přidání:
2021-02-10 09:35:27
Zobrazení:
185
Hodnocení (Hlasy):
(1)