Co jsou ostatní zdroje?

V 5. veřejné soutěži programu THÉTA může vysoká škola dofinancovat z ostatních zdrojů, čímž je myšleno, že můžete dofinancovat z vlastního rozpočtu (institucionální financování, z prostředků určených na platy a nebo výzkumnou činnost, z příjmů z hlavní a doplňkové činnosti, z příjmů z pronájmů a poskytovaných služeb výzkumného i nevýzkumného charakteru, z vlastního fondu pro komercializaci, příjmů z prodeje licencí, z darů a dědictví apod.). Je však vyloučeno, aby ke kofinancování bylo využito jiné účelově určené dotace (např. jiná veřejná podpora z národních nebo evropských programů, účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb. apod.).

Podrobnosti článku

ID článku:
2025
Datum přidání:
2021-02-10 10:33:17
Zobrazení:
1,271
Hodnocení (Hlasy):
(2)