Jaké má VO možnosti pro kofinancování projektu? Může chybějící prostředky na straně výzkumné organizace dofinancovat uchazeč, který je podnikem?

Ano, může. Ve 4. veřejné soutěži programu THÉTA je na uchazečích, jakým způsobem si mezi sebou rozdělí náklady na projekt. Náklady, které vzniknou u jednoho uchazeče může nést uchazeč jiný. Klíčové je, že nesmí být překročena intenzita podpory na uchazeče (směrem nahoru), a nesmí dojít k překročení intenzity na projekt.

K možnému obdržení finančního příspěvku od podniku v rámci spolupráce s výzkumnou organizací nebo dalšími právnickými osobami doporučuji k prostudování stanovisko k aspektům výzkumné spolupráce, které se těmto případům věnuje:

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1466-stanovisko-k-nekterym-aspektum-spoluprace-mezi-vyzkumnou-organizaci-a-podnikem.html

Podrobnosti článku

ID článku:
2024
Datum přidání:
2021-02-10 09:32:39
Zobrazení:
186
Hodnocení (Hlasy):
(1)