Časté dotazy při vyplnění a odevzdání Průběžné/Závěrečné zprávy

 

1.            Do kdy musím odevzdat Průběžnou/Závěrečnou zprávu?

Termín pro odevzdání Průběžných zpráv je vždy 30. 1. roku po roce, za který zprávu podáváte. Termín pro odevzdání Závěrečných zpráv je 30 dnů od konce řešení projektu. 

 

 

2.            Kde najdu Průběžnou/Závěrečnou zprávu?
Vlastník projektu má v ISTA po přihlášení do svého účtu úkol v pracovních činnostech s názvem příprava a podání zprávy. Dalším způsobem je vyhledat v ISTA kód projektu a potom jít do karty přehled zpráv, kde je přehled doposud podaných zpráv a zpráva aktuální.

 

 

3.            Kdo administruje můj projekt?
U každého projektu je v kartě souhrn informací o projektu uvedeno jméno a kontakt konkrétního referenta Oddělení realizace projektů, na kterého se můžete v případě jakýchkoliv dotazů obrátit.

 

 

4.            Nemohu podat Průběžnou/Závěrečnou zprávu.
Zprávu může podat pouze vlastník projektu. Nicméně vyplňovat zprávu mohou i další osoby, které mají projekt v systému ISTA nasdílen s právy “Zobrazení a úpravy”.

 

 

5.            Nemohu najít vzor Smlouvy o využití výsledků.
Vzor Smlouvy o využití výsledků neexistuje. Smlouva o využití výsledků musí ovšem obsahovat náležitosti uvedené ve Všeobecných podmínkách.

 

 

6.            Nemohu najít vzor Odborné zprávy.
Vzor Odborné zprávy neexistuje. Při zpracování Odborné zprávy se však řiďte dokumentem s názvem Metodické pokyny k Průběžné/Závěrečné zprávě a tvorbě Odborné zprávy o řešení projektu, pokud byl tento dokument pro Vaši veřejnou soutěž vytvořen.
 
Pokud byl Metodický pokyn pro Vaši veřejnou soutěž vytvořen, naleznete jej ke stažení ve Vaší Průběžné/Závěrečné zprávě na záložce Dokumenty a přílohy. Dále se řiďte informacemi o Odborné zprávě, které jsou k nalezení v nápovědě Vaší Průběžné/Závěrečné zprávy. Zde tuto nápovědu zobrazíte kliknutím na ikonu otazníku.

 

 

7.            Nemohu odevzdat Průběžnou/Závěrečnou zprávu, systém ISTA mi hlásí chybu.

Před odesláním Průběžné/Závěrečné zprávy si můžete prostřednictvím oranžového tlačítka „Kontrola“ udělat kontrolu Vámi vyplněných informací do Průběžné/Závěrečné zprávy. Pokud se Vám zobrazí červený řádek s chybovým hlášení, v řádku naleznete komentář, který Vám sdělí, jaké informace nejsou správně vyplněny.

V případě, že se bude jednat o technické potíže se systémem, a proto Vám nelze Průběžnou/Závěrečnou zprávu odeslat, kontaktujte referenta Oddělení realizace projektu, který má Váš projekt na starosti. Kontakt naleznete ve svém projektu v kartě Souhrn informací o projektu.

 

 

8.            Při vyplnění skutečného čerpání finančních prostředků v Průběžné/Závěrečné zprávě za vykazované období mi systém hlásí, že je překročen limit pro nepřímé náklady.
V případě metody Flat rate pro vykazování nepřímých nákladů je stanoven limit pro možnou max. výši nepřímých nákladů, a to na základě skutečného čerpání rozpočtu za každého účastníka projektu a za každý kalendářní rok.

Např. pokud je zvolena metoda Flat rate do výše 25 %, pak zmíněných 25 % vypočtu ze skutečně čerpaných osobních nákladů, ostatních přímých nákladů a nepřímých nákladů dle vzorce: nepřímé náklady/(osobní náklady/ostatní přímé náklady).

Pokud nedojde k čerpání rozpočtu dle plánu a skutečnost se liší (např. nebyly vyčerpány osobní náklady v plánované výši) není možné vyčerpat nepřímé náklady v plánované výši, neboť by skutečná výše nepřímých nákladů nemusela být do limitu 25 %.

Podrobnosti článku

ID článku:
1785
Datum přidání:
2020-01-07 10:23:54
Zobrazení:
4,103
Hodnocení (Hlasy):
(26)