Pokud má uchazeč část nákladů jako průmyslový výzkum (např. 60 %) a část nákladů jako experimentální vývoj (např. 40 %), tak má toto rozdělení nějaký vliv na intenzitu podpory? Řídí se tyto aktivity dle ZZVZ?

Ano, intenzita podpory je rozdílná v případě průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Rozdílná je rovněž dle typů uchazečů následovně:

  • intenzita podpory pro podnik je stanovena Nařízením Komise (EU) č. 651/2014; 
  • u výzkumných organizací (pokud tyto činnosti v projektu nesouvisí s jejich hospodářskou činností), se nejedná o veřejnou podporu a intenzita podpory je 100 %.

Tyto aktivity se řídí dle zákona č. 130/2002 Sb. (Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků - ZPVV), nikoliv zákonem  č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek - ZZVZ).

Podrobnosti článku

ID článku:
1591
Kategorie:
Datum přidání:
2019-08-08 08:02:01
Zobrazení:
402
Hodnocení (Hlasy):
(11)