Co všechno má vliv na intenzitu podpory uchazeče?

Na intenzitu podpory uchazeče má vliv

 • typ uchazeče (intenzita podpory pro podnik je dána Nařízením Komise (EU)
  • č. 651/2014 a záleží na velikosti podniku; výzkumná organizace má intenzitu podpory 100 %);
 • poměr PV/EV u aktivit daného uchazeče;
 • případná účinná spolupráce - intenzitu podpory lze navýšit až o 15 % za těchto podmínek:
  • mezi podniky, z nichž alespoň jeden je malým nebo středním podnikem, nebo k této spolupráci dochází alespoň ve dvou členských státech nebo
   v členském státě a v státě, který je smluvní stranou Dohody o EHP,
   a jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých nákladů, nebo
  • mezi podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, jestliže tato organizace nese alespoň 10 % způsobilých nákladů a má právo zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu.
 • musí být splněna intenzita podpory na projekt (daná pro každou veřejnou soutěž).

 

Podrobnosti článku

ID článku:
1590
Kategorie:
Datum přidání:
2019-08-08 08:01:33
Zobrazení:
533
Hodnocení (Hlasy):
(12)