Co všechno musí uchazeč doložit, aby prokázal způsobilost?

Hlavní uchazeč i další účastník prokazuje svou způsobilost v dané veřejné soutěži samostatně na formuláři Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant. Čestné prohlášení se dokládá vyplněním formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách tacr.cz mezi dokumenty spojenými s vyhlášením dané veřejné soutěže. Vyplněné čestné prohlášení doručí uchazeč ve formě datové zprávy do datové schránky TA ČR nejpozději poslední den soutěžní lhůty do 23:59:59 (čestné prohlášení můžete zasílat po celou dobu, kdy běží soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů).

Uchazeči dále musí dodržovat povinnost stanovenou § 21a a násl. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví na zveřejnění účetních závěrek za roky, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci dané veřejné soutěže. Z účetních závěrek TA ČR kontroluje, zda uchazeč není podnikem v obtížích, velikost podniku nebo správné zvolení typu uchazeče (více informací k podniku v obtížích, k určení velikosti podniku či typu uchazeče najdete v dalších často kladených dotazech).

Dále uchazeči musí být zapsaní v evidenci skutečných majitelů, pokud jim to stanovuje § 8 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Pokud uchazeč není zapsán v evidenci skutečných majitelů do termínu konce soutěžní lhůty (viz zadávací dokumentace dané veřejné soutěže), nepřijme TA ČR návrh projektu do veřejné soutěže.

SHRNUTÍ:

UPOZORNĚNÍ: Vždy je ale nutné vycházet ze zadávací dokumentace dané veřejné soutěže. Pro některé veřejné soutěže mohou být požadované dokumenty a informace pro prokázání způsobilosti uchazeče rozšířené.

Podrobnosti článku

ID článku:
1464
Datum přidání:
2019-05-03 15:23:25
Zobrazení:
1,283
Hodnocení (Hlasy):
(14)