Musí být čestné prohlášení za uchazeče (hlavního uchazeče i dalšího účastníka) podepsané?

Čestné prohlášení nemusí být podepsané v případě, že je doručeno prostřednictvím datové schránky, jelikož odeslání datovou schránkou má povahu úkonu učiněného písemně a podepsaného ve smyslu § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

Pokud budete zasílat čestné prohlášení v listinné podobě, musí být podepsáno statutárním zástupcem organizace.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
1463
Datum přidání:
2019-05-03 16:23:11
Zobrazení:
1,142
Hodnocení (Hlasy):
(16)