Prohledat nápovědu:

Je možné začít řešit projekt před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory?

Ano, pokud dojde k nabytí účinnosti Smlouvy ke dni pozdějšímu, než je den uvedený jako začátek řešení projektu v Závazných parametrech, bude dle čl. 16 odst. 4 Všeobecných podmínek na náklady na řešení projektu vzniklé mezi těmito dny pohlíženo, jako by se jednalo o náklady vzniklé po nabytí účinnosti Smlouvy. 
 
K zahájení projektu by mělo dojít nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory (Smlouva).

 
Byl tento článek užitečný? ano / ne