Jaké dokumenty musím doložit před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory?

  • Výpis z Rejstříku trestů:

- zaslat datovou schránkou vyplněný dokument „Žádost o výpis z rejstříku trestů – fyzická osoba“, který je ke stažení na webových stránkách poskytovatele, popř. dodat datovou schránkou kopii výpisu z Rejstříku trestů nebo

- předložit originály výpisu z Rejstříku trestů ne starších než 90 kalendářních dnů, a to v listinné podobě poštou/osobně na podatelnu.

Výpisy z Rejstříku trestů je třeba předložit za hlavního příjemce i další účastníky u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu.

  • Ostatní skutečnosti uvedené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže, pokud jsou stanoveny. 

Odkazy na formuláře naleznete pod příslušnou veřejnou soutěží na webových stránkách TA ČR.

Podrobnosti článku

ID článku:
1054
Datum přidání:
2018-02-16 13:44:18
Zobrazení:
4,542
Hodnocení (Hlasy):
(18)