Články v této kategorii:

Bude vyhlášena 6. veřejná soutěž program ÉTA?
57
(0)
Co když má můj projekt dva aplikační garanty?
70
(0)
Můžete prosím osvětlit, co je přesně myšleno výzkumnou nejistotou?
59
(0)
UPRAVENO DNE 2. 10. 2020: Může být daných 20 % (v rámci spolufinancování institucemi při 80% max. intenzitě podpory ze strany TA ČR) vypláceno v rámci přispění na mzdy/úvazky?
173
(0)
Představuje při hodnocení návrhu projektu výhodu, pokud příspěvek na kofinancování (zejména „veřejné zdroje financování“) přesáhne požadovaných 20%?
34
(0)
Může se aplikační garant finančně podílet na zajištění výstupu, např. výstavy?
35
(0)
Když je podnik s.r.o. aplikační garant, označuji ho jako interní AG. Musí se podílet na financování? Je stanovena minimální částka?
35
(0)
Je omezen počet účastníků v návrhu projektu?
43
(0)
V Zadávací dokumentaci je zmíněná specifická alokace 20 mil.Kč pro vybrané kraje. Můžete prosím objasnit princip a jak specifickou podporu získat?
28
(0)
Jsou uznatelným nákladem náklady na občerstvení?
58
(2)