Prohledat nápovědu:

Kategorie: Přílohy návrhu projektu

Články v této kategorii:

descriptionJsou součástí návrhu projektu nějaké povinné přílohy?

descriptionKdo musí podepsat formulář Common proposal?

descriptionMůže být Common proposal podepsán na základě plné moci někým jiným než členy statutárního orgánu?

descriptionJakým způsobem je možné podepsat formulář Common proposal? Je možné jej např. podepsat elektronicky?

descriptionV jaké měně se vyplňují finance v Common proposal?

descriptionV Common proposal jsou v tabulkách řádky pro spolufinancování na české straně uvedeny pouze jako “Private sources”. Znamená to, že česká strana může projekt spolufinancovat pouze z neveřejných zdrojů a to i v případě, že jde o výzkumnou organizaci?

descriptionJaké jiné další přílohy jsou žádoucí?

descriptionJaké další přílohy je možné přiložit?