Prohledat nápovědu:

Kategorie: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Články v této kategorii:

descriptionDůležitá data?

descriptionJaké jsou podmínky pro začátek řešení již od 1. 7. 2020?

descriptionJe omezena délka řešení projektu?

descriptionKdo může být uchazečem v 4. veřejné soutěži programu ÉTA?

descriptionMohu podat návrh projektu, který neuspěl ve 3. veřejné soutěži do 4. veřejné soutěže programu ÉTA?

descriptionMohu návrh projektu podat v angličtině?

descriptionJsou součástí návrhu projektu nějaké povinné přílohy?

descriptionJe možné využít i nepovinných příloh a pokud ano, pro jaké případy?

descriptionMůže podat jeden návrh projektu ve spolupráci více uchazečů? Pokud ano, za jakých podmínek?

descriptionMůže návrh projektu podat jen jeden uchazeč?

descriptionNa projektu se budou podílet dvě fakulty z jedné univerzity, které budou jedinými uchazeči projektu. Systém neumožňuje přidat fakulty jako dva uchazeče, pod jedním IČ. Může univerzita vystupovat jako hlavní uchazeč a zároveň jako další účastník?

descriptionJe nutné mít uzavřenou Smlouvu o účasti na řešení projektu již v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže?

descriptionExistuje nějaký vzor Smlouvy o účasti na řešení projektu?

descriptionJe nějaké omezení u výběru oborů CEP nebo FORD?

descriptionJe nějaké omezení při výběru Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV)?

descriptionKaždý projekt programu ÉTA musí mít alespoň jeden výstup/výsledek podporovaný programem. Jaký je rozdíl mezi “Hlavními výstupy/výsledky” a “Dalšími výstupy/výsledky”?

descriptionJaké jsou hlavní výstupy/výsledky projektu. Může být hlavním výsledkem výsledek typu “O”?

descriptionCo jsou závazné parametry řešení projektu?

descriptionChápu správně, že dle ZD máme za povinnost se vymezit i vůči podobným návrhům projektů, pokud byly podány? Přitom o nich z principu nemusím vědět.