Prohledat nápovědu:

Zapojení jednatele do řešitelského týmu

Zapojení jednatele do řešitelského týmu je možné, ne však na základě smlouvy o výkonu funkce, ale na základě dalšího pracovněprávního vztahu. Zákon o obchodních korporacích stanoví, že pro výkon funkce jednatele musí být s jednatelem uzavřena smlouva o výkonu funkce. Vedle této smlouvy je však možné založit pracovněprávní vztah způsoby uvedenými zákoníkem práce. Předmět činnosti v rámci pracovněprávního vztahu se musí lišit od předmětu činnosti dle smlouvy o výkonu funkce. Souběh těchto právních vztahů je možný. Stejný výklad zastává i komentář k § 59 zákona o obchodních korporacích.

 
Byl tento článek užitečný? ano / ne