Co je Národní plán obnovy (NPO)? Proč je 7. VS TREND, PP1 vyhlašována z peněz NPO?

Národní plán obnovy představuje plán, jehož prostřednictvím má Česká republika možnost čerpat prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF, Recovery and Resilience Facility). NPO je souhrn reforem a investic a má pomoci zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost ekonomiky a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti zelené a digitální transformace.

Více informací o NPO naleznete na webové stránce www.planobnovy.cz.

TA ČR je subjektem implementace částí komponent 1.3, 4.5 a 5.2. V rámci implementace investice 1.3.6 “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G” v rámci komponenty 1.3 s názvem “Digitální vysokokapacitní sítě”  bude TA ČR financovat projekty zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále jen “5G”).

Uchazeči, kteří podají projekty do 7. VS TREND, PP1, musí kromě podmínek programu financování splňovat specifické podmínky NPO viz FAQ: “Jsou nějaké podmínky pro 7. VS TREND, PP1 navíc, když je financována z Národního plánu obnovy (NPO)?

Podrobnosti článku

ID článku:
2211
Datum přidání:
2022-05-04 14:24:01
Zobrazení:
11
Hodnocení (Hlasy):
(0)