Jakou úroveň TRL by měl návrh projektu podaný do 3. VS GAMA, PP2 dosahovat?

Od uchazeče se očekává, že při předložení návrhu projektu bude mít úroveň připravenosti technologie (TRL) minimálně na stupnici 5 - technologie potvrzena v reálném prostředí. Studie proveditelnosti nemá být zaměřena na další výzkum či vývoj, jejím cílem je si ověřit, jak jí dostat na trh nebo jak trh dobít tzn. měla by být více tržně zaměřená. Je nutné, aby měl uchazeč technologii, o které ví, že funguje nebo, že je již ověřená v menším provozním prostředí. 

Význam úrovní TRL uvádí Evropská komise v Annex G, Horizont 2020, Pracovní program 2018-2020.

Podrobnosti článku

ID článku:
2119
Datum přidání:
2021-06-02 17:24:32
Zobrazení:
56
Hodnocení (Hlasy):
(0)