Kdo může být uchazečem v 3. VS GAMA, PP2?

V návrhu projektu ve 3. VS GAMA, PP2 bude vystupovat pouze jeden hlavní uchazeč, který bude řešit projekt samostatně, tedy bez dalších účastníků. Tento hlavní uchazeč musí být malý nebo střední podnik nebo startup . Další podmínkou je, že může podat pouze jeden návrh projektu (v případě podání vyššího počtu návrhů projektů než jeden rozhoduje o pořadí čas podání v informačním systému ISTA. Návrhy projektů podané nad povolený počet projektů nebudou přijaty do veřejné soutěže, a to ani v případě, že první návrh projektu podaný do veřejné soutěže nebude do veřejné soutěže přijat pro nesplnění formálních náležitostí či prokázání způsobilosti).

Podrobnosti článku

ID článku:
2112
Datum přidání:
2021-06-02 17:21:34
Zobrazení:
33
Hodnocení (Hlasy):
(0)