Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé pro 3. VS GAMA 2, PP2?

Pro 3. VS GAMA 2, PP2 jsou způsobilé 4 nákladové kategorie: 1. osobní náklady, 2. náklady na subdodávky, 3. ostatní přímé náklady, 4. nepřímé náklady. Podrobnější informace o způsobilých nákladech naleznete v Zadávací dokumentaci k  3. VS GAMA 2, PP2 v kapitole 4.2 Způsobilé náklady a způsob poskytnutí podpory a dále v Všeobecných podmínkách v čl. 17 Jednotlivé kategorie způsobilých nákladů a podmínky jejich uznatelnosti.

Podrobnosti článku

ID článku:
2111
Datum přidání:
2021-06-02 17:21:13
Zobrazení:
33
Hodnocení (Hlasy):
(0)