Jak uchazeč prokáže svou způsobilost v 3. VS GAMA 2, PP2?

Hlavní uchazeč prokazuje svou způsobilost samostatně na formuláři Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant. Každý uchazeč musí toto čestné prohlášení odeslat ze své datové schránky do datové schránky TA ČR do 21. 7. 2021 (čestné prohlášení můžete zasílat po celou dobu, kdy běží soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů). Čestné prohlášení nevyžaduje podpis uchazeče, pouze vyplnění části č. 1 Hlavní uchazeč/další účastník projektu (uchazeč) - název uchazeče, IČO a název veřejné soutěže.

Dále uchazeč musí dodržovat povinnost stanovenou Zákonem o účetnictví na zveřejnění účetních závěrek za roky 2017, 2018 a 2019, ze kterých TA ČR kontroluje, zda uchazeč není podnikem v obtížích nebo správné zvolení typu uchazeče.

Podrobnosti článku

ID článku:
2108
Datum přidání:
2021-06-02 17:19:58
Zobrazení:
35
Hodnocení (Hlasy):
(0)