Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé pro 4. VS TREND, PP2?

Způsobilé náklady naleznete v Zadávací dokumentaci k 4. VS TREND, PP2 v kapitole 4.2 Způsobilé náklady a způsob poskytnutí podpory a dále v Všeobecných podmínkách v čl. 17 Jednotlivé kategorie způsobilých nákladů a podmínky jejich uznatelnosti.

Podrobnosti článku

ID článku:
2036
Datum přidání:
2021-03-16 17:35:11
Zobrazení:
19
Hodnocení (Hlasy):
(0)