Veřejná soutěž v programu TREND podprogram 1 bude přístupná pro všechny subjekty, které už mají "nějakou historii" a podprogram 2 je jen pro “nové firmy”?

Ne. Veřejná soutěž v podprogramu 2 “Nováčci” by měla být hlavně pro ty uchazeče, kteří ještě nečerpali žádnou podporu z veřejných zdrojů na VaV aktivity či jejich nákup. Proto je dle podmínek programu TREND stanoveno, že hlavním uchazečem může být pouze podnik, který v posledních pěti letech nečerpal přímou či nepřímou veřejnou podporu na VaV v úhrnu nad 1 mil. Kč. Dalšími účastníky návrhu projektu však mohou být i subjekty, které již podporu čerpali. Další podmínkou je, že v návrhu projektu musí být dalším účastníkem výzkumná organizace, která ponese minimálně 10 % z celkových nákladů.

V podprogramu 1 “Technologičtí lídři” musí hlavní uchazeč, kterým musí být podnik, prokázat dvouletou účetní historii při podání návrhu projektu a může návrh projektu řešit samostatně nebo s dalšími účastníky. Tedy se nemůže jednat o nově vzniklý podnik. Omezení pro další účastníky návrhu projektu není stanoveno.

Podrobnosti článku

ID článku:
2000
Datum přidání:
2021-02-08 14:36:43
Zobrazení:
882
Hodnocení (Hlasy):
(2)