Jaký je rozdíl mezi plánovanou jarní veřejnou soutěží (PP2) a podzimní (PP1) v programu TREND?

Veřejné soutěže v programu TREND jsou vyhlašovány ve 2 podprogramech (PP1 a PP2). V obou podprogramech musí být hlavním uchazečem podnik, rozdíly jsou především v omezení pro tento podnik, v maximální intenzitě podpory na projekt a maximální částce na projekt:

PP2 "Nováčci" - podnik (hlavní uchazeč) nesmí v posledních pěti letech čerpat přímou či nepřímou veřejnou podporu na VaV v úhrnu nad 1 mil. Kč. Do objemu podpory se započítává nejen hlavní uchazeč, ale i osoby, které s ním jsou ve vztahu. V návrhu projektu musí být minimálně jedna výzkumná organizace v roli dalšího účastníka, která je zapojena formou kolaborativního výzkumu (podílí se minimálně 10 % na celkových nákladech návrhu projektu). Maximální intenzita podpory na projekt je 80 % a max. částka na jeden projekt je 15 mil. Kč.

PP1 "Technologičtí lídří" - podnik (hlavní uchazeč) musí prokázat dvouletou účetní historii při podání návrhu projektu (dvouletou ekonomickou/účetní historií se rozumí minimálně dvě zpracované roční účetní závěrky) a může návrh projektu řešit samostatně nebo s dalšími účastníky. Maximální intenzita podpory na projekt je 70 % a max. částka na jeden projekt je 40 mil. Kč.

Rozdíly mezi PP1 a PP2 jsou popsány v Programu TREND

Podrobnosti článku

ID článku:
1999
Datum přidání:
2021-02-08 14:34:24
Zobrazení:
1,038
Hodnocení (Hlasy):
(1)