Prohledat nápovědu:

Co patří mezi způsobilé náklady?

V této veřejné soutěži patří mezi způsobilé kategorie nákladů:

  • osobní náklady (včetně stipendií);

  • náklady na subdodávky (do výše 20 % za celou dobu projektu);

  • ostatní přímé náklady;

  • nepřímé náklady – lze je vykazovat metodami:

    • “full cost” - organizace musí mít již existující systém rozdělování nepřímých nákladů ve formě vnitřního předpisu, nebo

    • “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

Způsobilost nákladů musí odpovídat článku 17 Všeobecných podmínek.

 
Byl tento článek užitečný? ano / ne