Chyba v automaticky vyplněných údajích v tabulce finančních ukazatelů

Otázka:

Automaticky nahrané údaje v tabulce finančních ukazatelů nejsou správné nebo se nenačetly vůbec. Jak mám postupovat? Lze data opravit?

 

Odpověď:

Informace se do ISTA generují z veřejně dostupných rejstříků. Pokud máte zveřejněné účetní závěrky ve zkrácené rozsahu nebo ve formátu, který není strojově čitelný, nebo je nemáte zveřejněné, do ISTA se nenahrají.

Tabulka finančních ukazatelů je informativního charakteru, její nevyplnění nebo chybně načtené údaje nebrání podání návrhu projektu. Pokud považujete za nutné uvést situaci na pravou míru, využijte pole pro komentář pod tabulkou. Do pole pro komentář lze například uvést, že jste účetní závěrky zasílali na rejstříkový soud dodatečně a i s dodejkou jste je vložili do dalších příloh návrhu projektu. Nebo že výpočet, který tabulka uvádí, není správný a že lze údaje ověřit v obchodním rejstříku. 

Pokud z tabulky finančních ukazatelů vychází, že byla vaše společnost identifikována jako podnik v obtížích, je tento stav ještě následně ověřenován v rámci formální kontroly návrhů projektů. Pokud myslíte, že automatický výpočet není správný, též můžete situaci okomentovat a případně své tvrzení podložit dokumenty vloženými mezi další přílohy návrhu projektu.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
1872
Datum přidání:
2020-05-06 11:45:25
Zobrazení:
342
Hodnocení (Hlasy):
(4)