Potřebuji vrátit nevyčerpané finanční prostředky

Verze všeobecných podmínek 5 a novější

 

0-3125001/0710 – pokud byl příjemce poskytovatelem vyzván, a nebo nedojde-li k čerpání celé poskytnuté podpory v průběhu řešení projektu, hlavní příjemce vrací nevyčerpanou část podpory zpět poskytovateli na tento účet. Takto vrácená podpora musí být připsána na běžný výdajový účet poskytovatele nejpozději do 31. prosince roku, ve kterém končí řešení projektu.

19-3125001/0710 – na tento účet se zasílají příjmy z projektů, které odvede hlavní příjemce poskytovateli nejpozději do 15. února roku následujícího po skončení projektu.

6015-3125001/0710 – na tento účet se zasílá nejvýše 5 % z poskytnuté podpory za poslední rok řešení, které je hlavní příjemce povinen vrátit nejpozději do 15. února roku následujícího po ukončení řešení projektu.

 

Verze všeobecných podmínek 4 a starší

 

 0-3125001/0710 – pokud byl příjemce poskytovatelem vyzván, a nebo nedojde-li k čerpání celé poskytnuté podpory v průběhu příslušného roku, hlavní příjemce vrací nevyčerpanou část podpory zpět poskytovateli na tento účet. Takto vrácená podpora musí být připsána na běžný výdajový účet poskytovatele nejpozději do 31. prosince příslušného roku.

 6015-3125001/0710 – na tento účet se zasílá nejvýše 5 % z poskytnuté podpory za příslušný rok řešení projektu, které je hlavní příjemce povinen vrátit nejpozději do 15. února roku následujícího. Dále se na tento účet zasílají příjmy z projektů v příslušném roce, které odvede hlavní příjemce poskytovateli nejpozději do 15. února roku následujícího.

Podrobnosti článku

ID článku:
1786
Datum přidání:
2020-01-07 13:28:22
Zobrazení:
1,846
Hodnocení (Hlasy):
(16)