Prohledat nápovědu:

Jakým způsobem doručit Smlouvu o poskytnutí podpory a co vše musí obsahovat?

Smlouva o poskytnutí podpory (dále Smlouva) musí být doručena ve 2 vyhotoveních v listinné podobě na adresu: Technologická agentura ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6.


Smlouva musí být podepsaná statutárním zástupcem hlavního uchazeče a nedílnou součástí Smlouvy jsou Závazné parametry řešení projektu.

 

Smlouvu může vygenerovat v informačním systému ISTA pouze vlastník projektu.

 
Byl tento článek užitečný? ano / ne